انسان عاشق چطور انسانی است؟!

زندگی

انسانی که طعم و مزه ی عشق را چشیده باشد؛ می داند که عشق چه معجزه ای می کند. انسان ها تا وقتی عاشق نشوند نمی فهمند دوست داشتن یک نفر تا چه حد می تواند جدی و عمیق باشد. عشق تازه انسان را به عمق تنهایی اش می برد. عشق انسان را خراب می کند، ویرانش می کند، او را از هستی ساقطش می کند در لغت هم همین معنای دقیق آن است.

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash
Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

آدم ها تا وقتی در جمع اند تنها نیستند؟ نه! اینطور نیست. انسان ها گاها در جمع تنهایند. انسان ها موجودات عجیبی اند. گاهی چیز هایی می بینند، که دیگران حتی نمیتوانند آن را خیال هم بکنند. انسان عاشق هر چه دارد، نداری اش است. انسان عاشق پیچیده ترین نوع انسانی است که در عالم وجود دارد. این انسان خودش هم نمی داند چه کار باید بکند، نمی داند چه باید بنویسد×

شما عاشق هایی را در داستان های میخوانید، شاید فکر بکنید نویسنده اغراق کرده است؛ شاید هم همینطور باشد اما عشق در دنیای واقعی با هر عشقی در هر کتاب و دفتری تفاوت دارد. زمین تا آسمان!!!

یکی از موضوعاتی که شدیدا درگیر فهم آن بوده ام همین عشق بوده است، نتیجه اش را نمی شود در یک خط یا حتی یک کتاب آورد. اما بالاخره می شود فهمید. عشق هرچه عمیق تر، خطرناک تر. عشق اصلا یعنی خطر. تنهایی یکی از خطراتیست که عشق با خود دارد. درد و رنج کشیدن آثار عشق. عشق اثر دارد. جان آدم تغییر می کند. مخ زندگی آدم به راستی و گاه به کژی میل می کند و خودت هم نمی فهمی چه میزان این لنج زندگانی به بیراهه چربیده است.

در کل پیشنهاد می کنم عاشق نشوید مگر اینکه بخواهید بمیرید. برای عاشق شدن باید مرد. و بعد از جهان دیگری را دید. جهانی که زیبا ولی نازیباست. جهانی که تعریفش ممکن ولی سخت است. دنیای یک عاشق با دنیای فلاسفه و اهل تعقل یا به تعبیری عقلا تفاوت دارد.

این ها را همه با شتاب می نویسم و فرصت ویرایش وجود ندارد. امیدوارم اشتباهاتی که در این متن چه از لحاظ نگارشی و چه از نظر ارزشی برایتان وجود دارد ببخشید. سعی کردم مخ مطلب را بی پوسته و اضافات برسانم و راستش را بخواهید این یک دلنوشته است که منتشرش می کنم، چون دلنوشته لزوما محرمانه نیست و اگر باشد محرمی وجود ندارد لذا این ها باید در دل بماند. لیک سنگینی بعضی بار ها به گونه ایست که باید حتما جایی از آن کم کرد.

موفق باشید،

یعنی عاشق نباشید!