نمایش یک پیام به محض بازشدن ترمینال لینوکس

فناوری اطلاعات لینوکس

با پکیج figlet کاری کردیم که به محض بازشدن ترمینال یک پیام در ترمینال نمایش داده شود.