نوشتن در مورد نوشتن

زندگی

نوشتن کار دشواری است، خصوصا برای من که باید با دانش اندکی که دارم همه ی زورم را بزنم تا چیزی از قلم معرفت بچکد و بر برگه ی نوشتارم واژه ای شود. گاهی با خودم می گویم چقدر لذت بخش است که می شود با اینکه راه و رسمش را خوب بلد نیستم، بخشی از هر چه که در فکرم است را روی کاغذ می آورم.

امروز در راه خانه روی موتور سیکلت، همینطور که داشتیم از کنار ساحل زیبا و در آن سو، درختان کرت و کاهور کنارمان می گذشتم فکر می کردم که چه مقدار زندگی کردن کار سخت و پیچیده ایست، خصوصا برای کسی که می خواهد به زندگی یک نگاه دیگری بیندازد. برای کسی که یک مقاله راجع به «من کیستم می نویسد» و راجع به کسی که فکر می کند همه چیز را می شود به چالش کشید.

آدمی وقتی تنها می شود تازه چیز هایی را درون خودش پیدا می کند که تا بحال برایش دیدنی نبود، به چیزهایی پی می برد که گویی خیال اند، رویا یا چیزی همین حوالی. من که شعر هایم را «کمی آن سو تر از رویا» نامیدم به این امید دارم که بتوانم خودم را و جهان اطرافم را بهتر بشناسم و صد البته این شناخت کمکی به خویشتن و سایرین باشد و گرنه که چه سود…

در خلوت افکارمان به راستی که چقدر تنهاییم…

در حالی که امروز اولین روز سال جدید است، تفاوتی در اصل خودم احساس نمی کنم. چهار سال است که همینگونه فکر می کنم و همینطور نیز می نویسم و شاید این نقصی باشد که اعضایم را به درد می آورد و شاید درد از جای دیگری نشت می کند، کسی چه میداند. شاید درد ندانستن است. شاید هم دانستن. شاید هر دو.

نوشتن بسیار کار پیچیده ایست. همینطور فکر کردن و فلسفیدن خصوصا اگر در مورد موجود یا پدیده ای به نام انسان باشد. این پیچیدگی بشدتی است که زبان شاید نشود به همین راحتی بیان کرد. شاید هم با یک نگاه و یا با یک لبخند بشود خلاصه اش کرد.

اطراف ما چیزهایی می گذرد که به ما فرصت زندگی کردن را نمی دهند، تنها راه شاید زندگی کردن در جزیره ی تنهایی باشد. تنهایی مهم ترین مفهومی است که حالا بعد از چهار سال از یک اتفاق ساده می توانم بگویم میفهممش.

دسته بندی زندگی رو میتونید از منوی اصلی سایت دنبال کنید.