رفتن به نوشته‌ها

برچسب: چیز نت

اینترنت اشیاء چیست؟

اینترنت اشیا فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی قابلیت ارسال داده از طریق شبکه‌های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم می‌گردد. در واقع منظور از اینترنت اشیا این است که بسیاری از وسایل روزمره مورد استفاده ما با اتصال به اینترنت، وظایف و اطلاعات خود را با هم و یا با انسان ها به اشتراک بگذارند.