دسته: قشم

سد صالحی جزیره ی قشم

اینجا قشم ، سد صالحی

جزیره ای داریم با طبیعتی بکر و هوایی پاک. نفس می کشیم. دم و بازدم های مداوم و معمولا نیمه هوشیارانه. امروز عضر تصمیم گرفتم از دفتر کارم بیرون بروم و کمی در جزیره...