قشنگ کردن یا همون خفن کردن لینوکس

لینوکس

یکم چیزا رو دستکاری می کنیم و سعی می کنیم سیستم رو برا خودمون راحت تر و قشنگ تر بکنیم تا بیشتر از لینوکسمون لذت ببریم. بیشتر در مورد نصب تم؛ تغییر پس زمینه و از این سری چیزا صحبت کردیم. البته این ماجرای شخصی سازی ادامه داره و من در قسمت بعدی سری لینوکس در مورد کانکی ها بیشتر صحبت می کنم و با هم کانکی قشنگ نصب می کنیم و اونجاست که میشیم خفن واقعی. 🙂