تلوزیون لینوکس

خدمات در حال رائه

برنامه نویسی

برنامه نویسی ویندوز و توسعه وب

SQL Server , HTML, CSS, JS, Bootstrap, PHP, Mysql, C#

تدریس

تدریس مهارت های برنامه نویسی

HTML, CSS, JS, Bootstrap, PHP, Mysql

مشاوره

جهت گرفتن مشاوره در خصوص برنامه نویسی از طریق صفحه ی تماس با ما اقدام کنید.

آخرین آموزش ها