پادکست ها

اینجا قول نمیدم که پادکست هامون با یک فاصله ی معین تولید بشن اما سعی می کنم زیادی بینشون فاصله نندازم.